Forlenget drift av HU Sverdrup II

FFI utløser opsjon for drift av HU Sverdrup II i 2 nye år frem til 30.06.2022